metaCode

כללי

 1. ברוך הבא לאתר "WINWORK" (להלן: "WINWORK " ו/או "האתר").
 2. הכניסה, הגלישה והשימוש באתר בכתובתו: www.WINWORK.co.il ייחשבו להסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים להלן. 
 3. WINWORK רשאית לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל המשתמש מוטלת האחריות לבקר בדף זה על מנת לוודא מהם תנאי השימוש העדכניים.
 4. המידע המופיע באתר מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ו־WINWORK אינה מתחייבת להתאימו לצורכי המשתמש. המשתמש יישא באחריות המלאה לאופן בו הוא עושה שימוש בתכנים ובמידע המוצג באתר.
 5. שיתוף תוכן מכל סוג המופיע באתר ייעשה באמצעות לחיצה על אחד מכפתורי השיתוף המופיעים באתר ו/או באמצעות העברת קישור (לינק) לעמוד באתר, ואין להציג או לפרסם תכנים המופיעים באתר בכל דרך אחרת.
 6. על כל התכנים המופיעים באתר, הן מילולית והן ויזואלית, חלות זכויות יוצרים ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב מ־WINWORK.
 7. כל המידע הנמסר באתר מיועד לגולשי האתר למטרות אישיות ופרטיות בלבד ואין להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, לשדר, לשכפל ולסחור במידע המוצג בו בכל צורה שהיא.
 8. האמור באתר ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום המלצה לנקיטת פעולה כלשהי.
 9. ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים בתוכן המוצג באתר ו־WINWORK אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי ואחר שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר.
 10. על המשתמש מוטלת האחריות המלאה להיוועץ בגורמים המקצועיים הרלוונטיים לצורך שקילת נקיטת פעולה המסתמכת על האמור באתר ואין לראות באמור באתר משום ייעוץ מקצועי או אחר.
 11. הגלישה באתר, השימוש בו ובמידע המוצג בו וכן הסתמכות ישירה או עקיפה על האתר לא ישמשו בסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר כנגד WINWORK או מי מטעמה.
 12. WINWORK  רשאית לשנות את מבנה האתר, תכניו, עיצובו, היקפו וזמינותו בכל עת וללא הודעה מראש על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא אינה מחויבת בשמירת התכנים המופיעים באתר ו/או בגיבוי שלהם.
 13. WINWORK לא מעניקה תמיכה טכנית למשתמש ואינה מתחייבת לזמינות רציפה ללא תקלות ו/או הפרעות טכניות באתר. יובהר כי WINWORK לא תהא אחראית לנזק ישיר או עקיף שנגרם עקב שימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.
 14. המשתמש מתחייב לא לפרסם באתר תגובה המהווה הפרה של החוק או שהיא בניגוד לפסיקת מערכת בתי המשפט ו/או בעלת אופי בלתי הולם ו/או שעלולה לפגוע ברגשות הציבור ו/או מעודדת פעילות שאינה חוקית ו/או בעלת אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי.
 15. במידה והאתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט נוספים אשר נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולחיצה עליהם מכפיפה את המשתמש לתנאי השימוש שנקבעו על ידי האתרים הנ"ל. ל־WINWORK אין כל אחריות לתקינות הקישורים ו/או לתקינות ולאמינות אתרים אלה ו/או לתכנים המופיעים בהם ו/או לעצם פעילותם. אין לראות בקישורים אלה המלצה, העדפה, אישור או מתן גושפנקה על ידי WINWORK לאתרים המקושרים, לרבות לתוכנם ולמסרים המועברים בהם. כל נזק שייגרם כתוצאה מגלישה באתרים אלו – הנו על אחריות המשתמש בלבד. 
 16. WINWORK רואה חשיבות רבה בפרטיות המשתמש באתר ותנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.
 17. WINWORK רשאית לעשות כל שימוש חוקי במידע כללי ללא זיהוי אישי על פעילות המשתמשים באתר, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים ולמפרסמים.
 18. WINWORK מתחייבת שלא להעביר מידע אישי אודות המשתמש לצד שלישי, אלא במקרים הבאים:
 1. WINWORK עושה שימוש בשירותים של צדדים שלישיים, בהם שירותים הניתנים באמצעות תוספים של וורדפרס (WordPress Plugins) המאפשרים בין היתר לזהות את כתובת ה-IP של המשתמש, המיקום הגיאוגרפי שלו והעמודים בהם צפה, וכן שירותים טכנולוגיים כמפורט להלן:
 1. WINWORK וצדדים שלישיים מהם WINWORK מקבלת שירותים עושים שימוש ב"עוגיות" (Cookies), בין היתר לצורך התאמת תכני מודעות הפרסום באתר באמצעות שירות "Adsense" של גוגל, וכן לצורך איסוף מידע ושימוש בו על מנת לספק שירותי מדידה ולפלח מודעות באמצעות שירות Pixle של פייסבוק.

עוגיות הן קבצים הנוצרים על הדפדפן ונשמרים בו ומכילים מידע מגוון כגון עמודים בהם מבקר המשתמש וזמן השהייה בהם.

 1. משתמש המעוניין לעיין במידע שנאסף אודותיו ו/או לתקן מידע זה ו/או להסיר מידע אודותיו מהמאגר של WINWORK ו/או הוא חש שפרטיותו נפגעה כתוצאה מהשימוש באתר – יש לשלוח ל- WINWORK פנייה מפורטת בכתובת הדוא"ל [email protected].
 2. WINWORK שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פרסומות באתר בכל מקום אשר תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. היא אינה אחראית למודעות חיצוניות ולמשתמש לא יהיו כל טענות בדבר פרסומות אלה.
 3. WINWORK רשאית לשלוח למשתמש הודעות הכוללות תכנים מהאתר ומידע שיווקי הנוגע אליה ולגורמים שלישיים. בפני המשתמש עומדת האפשרות להורות על הפסקת קבלת הודעות אלה באמצעות הסרתו מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הלינק המופיע בתחתית ההודעה ו/או באמצעות טופס יצירת קשר הנמצא באתר ו/או על ידי שליחת בקשה לכתובת [email protected] .
 4. WINWORK שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה לאתר של משתמש ספציפי ו/או קבוצת משתמשים העלולים לדעתה לגרום לנזק כלשהו לאתר ו/או שגרמו לנזק כזה.
 5. תנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל וחילוקי דעות הנוגעים לשימוש באתר ידונו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בראשון לציון וברמלה.
 6. אין באמור בהסכם זה כדי לוותר על זכויות והגנות נוספות המוקנות ל־WINWORK ולמי מטעמה מכוח החוק, אף אם לא צוינו בתנאי השימוש.
 7. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את WINWORK או מי מטעמה בגין כל נזק/ הפסד, הוצאה ואובדן רווח בגין הפרה של תנאי השימוש באתר.
 8. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר. באם התרחשה תקלה כלשהי, ו/או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו/או ברצונך לפנות אלינו לגבי תלונה/בקשה/הערה/הארה, אנא פנה אלינו באמצעות הדוא"ל [email protected]  ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

האמור לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.