metaCode

קורסים וסדנאות העצמה

סדנת העצמה לחברות

תוכנית קצרה הממוקדת כל־כולה בבניית חוסן מנטלי וחיזוק מרכיבי האישיות של המשתתפים והמשתתפות. המטרה המרכזית היא בניית קבוצה שתגדיל ותעצים את הכוחות של הפרטים בה בהתמודדויות בעבודה ובשאר תחומי החיים.
במהלך התוכנית ניגע במרכיבי האישיות המופקדים על כל הפעולות בחיינו עם דגש על אחריות, יוזמה, יצירתיות וחוסן.

למי מתאימה התוכנית?

התוכנית מתאימה לחברות וארגונים המעסיקים אנשים עם מגבלה ורוצים לתת כלים לחיזוק העובדים בפן המנטלי הן ברמה האישית והן כקבוצה.

קורס העצמה אישית

בקורס ניגע במרכיבי האישיות המופקדים על מכלול הפעולות בחיינו, עם דגש גדול על אחריות, יוזמה, יצירתיות וחוסן. נעסוק בבנייה של חוסן מנטלי דרך חיזוק האישיות ומרכיביה, ונבדוק כיצד לאפשר יצירה של הזדמנויות חדשות כאדם וכיזם.

למי מתאים הקורס?

הקורס מתאים למי שמוביל קבוצת אנשים (רשות מקומית, עמותה חברתית, קהילה וכו) הרוצים לקדם לעשייה לטובת עצמם והחברה.

סדנת הנעה וחוסן במציאות משתנה

סדנת הנעה וחוסן במציאות משתנה

לעיתים קיימת חשיבות מיוחדת לתוכן ושיח בנושאי חוסן והנעה לפעולה באוכלוסיות שונות בכלל ובקרב צעירים בפרט. כחלק מחוסר הוודאות מתעוררים גם חששות וקשיים להניע לפעולה, להתמודד עם מציאות המשתנה מרגע לרגע. מתעוררות גם שאלות מהותיות ביחס למקום שלנו בעולם, חיפוש משמעות ועוד.

סדנת “הנעה וחוסן במציאות משתנה” של WINWORK נותנת מענה לצורך בבירור השאלות והתמודדות עם נושאים אלו, ביחוד בקרב אוכלוסיות צעירים שמחפשים את מקומם, רוצים בליווי מקצועי הכולל גם כלים להשגת חוסן ויכולת הנעה לפעולה ביחוד בתוך המציאות המורכבת בה אנו חיים. 

מה בסדנה?

חשיבה מזוויות שונות על משמעות, תעסוקה ומה שבניהן.

  • מיקוד שליטה פנימי וחיצוני
  • כלים ליצירת עתיד. בניית תקווה
  • הנעה לפעולה כמתודה
  • בניית מוטיבציה
  • שינוי והסתגלות להרגלים במציאות משתנה
  • מודלים להצלחה
  • התמודדות עם… וצמיחה מכשלון
  • חשיבה חיובית כיכולת נרכשת